Sağlığınız İçin ;
0532 332 45 22

MENÜ

Epilepsi (Sara)29.1.2018

Halk arasında “sara” olarak bilinir. Aralıklarla gelen bayılmalar ile birlikte veya bayılma olmadan vücudun her hangi bir yerinde kasılmalar ile orta çıkan tabloya EPİLEPSİ  denir.
Beyin milyarlarca hücreden oluşmaktadır ve her bir sinir hücresinde elektrik akımı mevcuttur. Bu elektrik akımında bazen aşırı deşarjlar olur.Kontrolsüz olan bu deşarjlar epilepsi nöbetini meydana getirir.Epilepsi aralıklarla tekrarlayan nöbetler halinde devam eder. 30 kadar farklı nöbet tipi vardır. Bazen birden fazla nöbet tipi aynı hastada görülebilir.
 
Araştırma sonuçlarına göre dünya nüfusunun %1’inin epilepsi hastası olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’deki toplam epileptik hasta sayısı hakkında net bir bilgimiz olmamakla birlikte 600.000-800.000 arasında olduğu sanılmaktadır.
  
Epilepsinin Nedenleri Nelerdir?
Epilepsi hastalarının yaklaşık %65’inde belirli bir neden saptanamamaktadır. Bu durumda “idiyopatik epilepsi”  ifadesi kullanılır. Nedenin belirlenebildiği hallerde ise  “semptomatik epilepsi”  den bahsedilir. En sık rastlanan nedenler şöyledir:
Kafa travmaları: Trafik kazası, yüksekten düşme, ciddi spor yaralanmaları gibi beyin dokusunda hasara neden olan yaralanmalar
Beyin tümörleri ve damar hastalıkları
Enfeksiyonlar: Menenjit, ensefalit, kızamık, kızamıkçık, difteri gibi enfeksiyonlar ,
Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar, doğum travması
Yüksek ateş
Zehirlenmeler: Kurşun, karbonmonoksit zehirlenmesi

Beyin kan akımında azalma ya da duraklamaya neden olan kalp-damar hastalıkları
Epilepside genetik etkenlerde rol oynamaktadır. Bazı epilepsi türlerinde ailevi geçiş ihtimali % 9-12 oranındadır. Epilepsinin genetik yönünün varlığı düşünüldüğünde ülkemizde sık görülen akraba evliliklerinin önemi ortaya çıkmaktadır.  Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde doğum sırasında bebek yaralanmaları ve çocukluk dönemindeki enfeksiyonlar epilepsinin önemli nedenleridir. Koruyucu hekimlik uygulamaları bu nedenle önemlidir.


Nöbet Oluşumunu Tetikleyen Nedenler Nelerdir?
* İlacı doğru kullanmamak
* Uykusuzluk
* Uyuşturucu madde kullanımı
* Aşırı alkol alımı
* Antiepileptik ilacın etkinliğini azaltan diğer ilaçların kullanımı
* Aşırı kafein alımı
* Adet dönemleri
* Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi)
* B6 vitamin eksikliği, kan elektrolit dengesinde bozulma
 
Epilepsili çocukların aileleri nasıl davranmalıdır?
Özellikle epilepsili çocuğu olan velilerin çocuklarının durumunu eğitim kurumları ile paylaşmalıdırlar. Özellikle nöbet sırasında yapılması gerekenler konusunda hem öğretmenleri hem de çocuğun arkadaşlarını bilgilendirmekte yarar vardır.
Tedavide en önemli konu ilacın düzenli kullanılmasıdır.İlaç kullanımı aksatılırsa nöbet sayısında artma olur.
Uyku düzenine önem verilmelidir.Düzensiz uyku veya uykusuzluk nöbet sayısını arttırır.
Uzun süre TV seyretmek veya sürekli yanıp sönen flaş ışıklarına sürekli bakmak nöbeti tetikleyebilir.
Çocuğun tehlikeli ortamlarda korunması önemlidir. Yüzme,ateş başında oynamaması,yamaçlardan veya düşebileceği başka ortamlardan uzak tutulması,bisiklete binmesinin engellenmesi gerekir. Ayrıca risk altında kalabileceği tüm durumlar için çok dikkatli olmak gerekir.
Ülkemizde bu hastalıkla ilişkili yaygın inanışlardan birisi de bu hastalığın muska yazılarak ve okunarak tedavi edilebileceğidir. Bu inançla bazen tedaviler kesilmekte ve ciddi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Epilepsi, yapısal bir hastalıktır ve tedavisini hekimler düzenlemelidir.


TEŞHİS
Üst üste 3 defa bayılan hastada epilepsi olma ihtimali yüksektir.Kesin tanı nöbetin uzman bir hekim tarafından gözlenmesi ile konur. Genel fizik ve nörolojik muayene yapıldıktan sonra başvurulacak ilk laboratuar inceleme aracı; elektroensefalografi (EEG) dir. Bu tetkik, saçlı deriye elektrotlar yapıştırılarak beyin dalgalarının kaydedildiği bir yöntemdir. Epilepsi hastalığı tanısının konulmasında en önemli tetkiktir. Yinede EEG tetkiki epilepsi teşhisinin koyulmasında % 50 oranında değerlidir. EEG’nin normal rapor edilmesi epilepsi olmadığının kesin kanıtı değildir.
 Bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ve magnetik rezonans incelemesi (MRI) epilepsi nöbetlerine neden olan olayların ortaya konmasında yardımcı olabilir.
Bazı merkezlerde hasta nöbet geçirinceye kadar sürekli gözlem altında tutulmaktadır.Nöbet oluşumu hem video kameraya alınmakta ve hem de EEG si çekilmektedir. Böylece kesin olarak epilepsi tanısı koyulabilmektedir.


TEDAVİ
 
Epilepsi kompleks bir hastalık olduğundan doğru tedavi çok önemlidir. Bu bakımdan hastaların nöroloğa başvurmaları en doğru harekettir.
Epilepsinin kesin tedavisi mümkün değildir; ancak nöbetleri kontrol altına alabiliriz.
Tedavi genelde başlangıçta bir antiepileptik ilaç ile yapılır. Tek bir antiepileptik ilacın yeterli olmadığı durumlarda tedaviye bir veya daha fazla antiepileptik ilaç eklenir.
Düzenli ilaç kullanımı ve bazı kurallara uyulması halinde (Uyku düzeni,stresten ve aşırı yorgunluktan uzak durma vs) uzun süreli olarak nöbetler görülmeyebilir. 2 yıl hiç nöbet geçirmeyen hastalarda ilacın hekim kontrolünde azaltılarak kesilmesi ve hastanın izlenmesi mümkündür.Tedavide kullanılan ilaçlara “antiepileptikler” ya da “antikonvülzanlar” denir. Antikonvülzan ilaçlar nöbetleri durdururlar. Düzenli kullanılmaları halinde yüz güldürücü sonuçlar alınabilir.
Ancak ilaç dozlarının çok dikkatli belirlenmesi gerekir.Aşırı dozda verilen ilaçlar hastanın günlük aktivitesini olumsuz yönde etkileyebilir. İlacın kan düzeyinin aralıklarla tespit edilmesi gereklidir. Etkili bir kan düzeyinin tespit edildiği sürece nöbet görülmez.
Antiepileptik ilaçlar bazı vakalarda etkili olmazlar ve nöbetler kontrol altına alınamaz .Bu durumlarda hasta beyin cerrahisine sevk edilir. Bazı özel branş hastanelerinde epilepsi cerrahisi uygulanmaktadır. Özel bir ilgi alanı olup,konusunda deneyimi olan beyin cerrahları tarafından beyin ameliyatı gerçekleştirilerek epilepsinin kaynaklandığı odak ortadan kaldırılmaya çalışılır.
 
DİKKAT
EPİLEPSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR
*Epilepsi bulaşıcı bir hastalık değildir
*Epilepsili kişi evlenebilir ve çocuk sahibi olabilir. Bayanlar hamile kalmadan önce mutlaka doktoru ile görüşmelidir. Tedavide kullanılan ilaçların çocuk üzerine değişik etkileri nedeniyle; gebelik öncesi nöbetlerin tipine ve durumuna bakılarak uygun ilaç ve dozu doktor tarafından düzenlenmelidir.
* Epilepsi nöbetleri, çoğu zaman insana çok uzun sürüyor gibi gelse de 1-3 dakika içinde kasılmalar biter ve hastalar belli bir süre sonra nöbet öncesindeki normal aktivitelerini kazanırlar.
*Epilepsi ilaçla yada cerrahi olarak tedavi edilebilen, çoğu hastada (%70-75) tek ilaçla nöbetlerin kontrol altına alınabildiği bir hastalıktır. Epilepsili hasta ilacını kullanarak aktif ve başarılı bir yaşam sürebilir. Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar; hastanın yaşına, fiziksel durumuna ve nöbet tipine göre uzman doktor tarafından verilmelidir. Bilinçsizce kullanılacak ilaç, nöbetleri önlemediği gibi istenmeyen yan etkilere de neden olabilir.
* Epilepsi kısa süreli nöbetler şeklinde tekrarlayan, beyinden kaynaklanan bir hastalıktır. Nöbetler ilaçla durdurulabilir.
*Epilepsi hastalığı olan kişi aşırı uykusuz kalmamalı, günde en az 7-8 saat uyumalıdır.
* Aşırı çay, kahve ve kolalı içeceklerden kaçınılmalı, gece ağır yemek yenmemelidir.
* Uzun süreli ve yakından televizyon seyredilmemeli ve fazla bilgisayar kullanılmamalıdır.
* Epileptik hasta, aşırı efor sarfetmemeli ve bunu gerektiren sportif faaliyetlerden kaçınılmalıdır.
* Alkollü içecekler, nöbet oluşumuna yol açabileceği ve epilepsi ilaçların etkilerini değiştirebileceği için kesinlikle kullanılmamalıdır.
* Aç kalınmamalıdır.
* Yüksek yerlerin kenarında bulunulmamalı ve ateş gibi yakıcı olabilecek yerlerden ve tehlike arzeden tüm olaylardan uzakta durulmalıdır.
* Meslek seçiminde dikkat edilmelidir. Epileptik hastalar; askerlik, polislik, şoförlük, berberlik, inşaat ve kaynak işçiliği gibi meslekleri seçmemelidir.
* Motorlu taşıt kullanılmamalıdır. 3 yıldan fazla bir sürede nöbet geçirmeyenlerde ve EEG leri normal olanlarda müsade edilebilir.
* Epilepsili hasta elinden geldiğince üzülmemeli, olur olmaz şeyleri dert etmemelidir.
* Alınan ilaçların hastalığı tamamen geçirmeyebileceği bilinmelidir. Ama ilaçlar nöbet gelmemesini yada sayısının azalmasını sağlayacaktır.
* Nöbet geçirilme sayısı ile gün ve saatleri kaydedilmelidir.
* Düzenli aralıklarla doktor kontrolüne gidilmelidir.
* Hastalar, yanında iyi yüzme bilen birisi olmak şartıyla denize girebilir, fakat uzun süre denizde ve güneş altında kalmamalı, aşırı yorulmamalıdır.
 
EPİLEPTİK NÖBET GEÇİREN BİR HASTAYA NE YAPILMALI ?  NE YAPILMAMALI?
 
YAPILMASI GEREKENLER
Sakin olun, hastanın baş ve vücudunu yana çevirin.
Nöbet sırasında yaralanmasını önleyin (Başını yere vurmasını, yataktan düşmesini önleyin. Çevresindeki kesici ve yaralayıcı cisimleri uzaklaştırın).
Yakasını ve varsa sıkı giysilerini gevşetin.
Eğer bilinçsiz hareketler yapıyorsa, sert olmayan hareketlerle engelleyin.
Nöbet anında neler yaptığını iyice gözleyin ve bunları doktorunuza anlatın.
Hasta kendine gelene kadar yanından ayrılmayın.
Mümkünse doktoruna bilgi verin.
 
YAPILMAMASI GEREKENLER
Panik yapmayın.
Hastayı telaşlandırmayın.
Ağzını açmak için uğraşmayın, dişleri arasına bir şey koymaya çalışmayın.
Dilin ısırılmasını önemsemeyin.
Yiyecek-içecek veya ilaç vermeyin.
Zor kullanarak engel olmayın, yatıştırıcı davranışlar içinde olun.
Yapay solunum ve kalp masajı uygulamayın.
Uyarıcı olduğu düşünülerek yapılan soğuk su dökme, tokat atma, ağrı verme gibi hareketler yapmayın.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

  • Alemdağ Caddesi Sezer Sokak No:3-5 Ümraniye / İSTANBUL
  • Tel: 0216 634 01 02 - Gsm: 0532 332 45 22
  • info@drselcukaydin.com
HARDERDAR OLUN
E-Bülten listeme kayıt olarak yeni yayınladığım sayfalarımdan haberdar olun.
English Lietuvos Russia Facebook Instagram